You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Milieu

Milieu

Milieubewustzijn:

Wij doen er alles aan om milieuvriendelijk te kweken.
Onkruid wordt in de eerste plaats mechanisch bestreden. Wat betreft de bestrijding van ziekten en plagen gaan wij gericht handelen door onze eigen waarnemingen in de kwekerij met die van het waarschuwingssysteem te vergelijken.

Onze labels

Vegaplan

De sector van de Niet Eetbare Tuinbouwproducten is onderworpen aan meerdere regelgevingen.  

Na een audit door het Onafhankelijk Controle Organisme CERTALENT kunnen wij een certificaat voorleggen van Vegaplan NET/IMP
Zo tonen wij aan te voldoen aan alle eisen en verplichtingen  waaraan wij als kweker moeten voldoen.

De geldigheid van het certificaat is onderworpen aan een driejaarlijkse controle-frequentie.

Link naar certificaat

Wat is Vegaplan NET/IPM

Milieu

Vegaplan NET omvat niet alleen de eisen die van toepassing zijn op de productie en de handel van sierplanten zoals deze door het FAVV worden bepaald, maar ook de maatregelen rond geïntegreerde gewasbescherming (IPM) en de kwaliteitseisen betreffende het vermeerderingsmateriaal onder bevoegdheid van de gewesten.

Volgende regelgevingen zijn genomen in de Vegaplan NET standaard:

  • De eisen uit de Sectorgids G-040 voor de primaire plantaardige productie, module D: niet eetbare tuinbouwproducties (eisen onder de bevoegdheid van het FAVV)
  • De eisen uit de Sectorgids G-043 voor de handel in niet eetbare tuinbouwproducties (eisen onder de bevoegdheid van het FAVV)
  • De eisen uit de IPM checklijst (Integrated Pest Management) voor de tuinbouwproductie (eisen onder de bevoegdheid van de Gewesten).
  • De kwaliteitseisen betreffende het vermeerderingsmateriaal (eisen onder de bevoegdheid van de Gewesten).

Daarnaast zijn ook de controles op de minimum EG-kwaliteit van teeltmateriaal, welke voordien door het Departement Landbouw en Visserij werden uitgevoerd, opgenomen in de checklist van Vegaplan NET.

Geïntegreerde Gewasbescherming (IPM)

Vanaf 2014 gelden nieuwe regels inzake gewasbescherming als gevolg van een Europese richtlijn die handelt over duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.  Zo wordt de toepassing van Integrated Pest Management (IPM) verplicht.  Deze regelwetgeving is gebaseerd op 8 basisprincipes (zie bijgevoegde folder) en laten de teler toe om op een ecologisch en economisch verantwoorde en efficiënte manier plagen, ziekten en onkruiden onder controle te houden.

Link naar 8 principes van IMP

AlterIAS

Milieu

AlterIAS: alternatieven voor invasieve planten.

Wat is een invasieve plant?

Sommige uitheemse planten verspreiden zich in de natuur en hun opmars is niet te stuiten…

Wanneer is een plant invasief?

  • Door de mens geïntroduceerd buiten het natuurlijk verspreidingsgebied na 1500
  • De potentie hebben te overleven en zich voort te planten in de vrije natuur.
  • Een sterke verspreidingscapaciteit hebben die kan leiden tot een exponentiële toename van de populatie.

Wat zijn de gevolgen van invasieve planten?

Door hun verspreidingscapaciteit verdrijven ze geleidelijk de inheemse soorten en verstoren ze het complexe ecologische evenwicht dat gevormd wordt door structuur en diversiteit van de vegetatie. Invasieve planten kunnen op een ingrijpende manier de eigenschappen van de bodem veranderen en de groei van andere planten remmen. Ook kan er kruising optreden met inheemse soorten en kan er een invloed zijn op bestuivers en diergemeenschappen.

Er zijn echter ook aanzienlijke economische gevolgen want bestrijding is duur en kan aan bepaalde infrastructuren schade aanbrengen.

Lijst van invasieve planten:

Een lijst van invasieve planten is beschikbaar op: http://www.alterias.be/nl/lijst-van-invasieve-en-alternatieve-planten/invasieve-planten